Generació / Dosificació de Diòxid de Clor

El diòxid de clor (ClO2) és un desinfectant / oxidant habitualment usat en el tractament d’aigües potables i residuals com alternativa a l’ús de clor. A banda de tenir un poder desinfectant i oxidant superior al del clor, el ClO2 no reacciona amb l’aigua, ni es combina amb la matèria orgànica que aquesta pugui contenir, amb la qual cosa s’aconsegueix que amb el seu ús no es generin trihalometans (THM). A més, el seu poder oxidant / desinfectant és estable en un ampli marge de pH.

El diòxid de clor és normalment generat in situ utilitzant diferents tecnologies. Apliclor Water Solutions disposa de generadors de diòxid de clor en base  a l’oxidació de clorit sòdic mitjançant àcid clorhídric o mitjançant clor gas. Les concentracions dels reactius usats  depenen , en cada cas, de la capacitat de generació de cada unitat, i per a ambdues tecnologies el procés de generació pot ser manual o totalment automàtic en base  als senyals de camp disponibles.

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para mejorar su mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies.

ACEPTAR
Aviso de cookies