Electrocloració

Encara que l’ús d’hipoclorit sòdic comercial com a desinfectant / oxidant en plantes d’aigua potable i residual ha demostrat ser una solució eficaç, no es poden desestimar en molts casos les problemàtiques associades al mateix en relació al seu emmagatzematge i utilització. En el primer cas, a l’estar l’hipoclorit comercial classificat com a corrosiu, les seves instal·lacions d’emmagatzematge han de complir les premisses dictades  a  l´APQ-6 del RD 656/2017 i en el segon cal considerar els riscos associats de la seva manipulació en relació a la seguretat del personal a càrrec del mateix.

L´electrocloració es defineix com un procés de generació in situ d’una solució d’hipoclorit sòdic de baixa concentració (aproximadament d’un 0.8%) en base als seus precursors: sal i electricitat. La solució del 0.8% generada no es considera corrosiva en el marc del Reglament CLP vigent i per tant no li aplica el que estipula el RD abans esmentat i, a més, la seva baixa concentració fa que la seva manipulació sigui molt més segura. L’estabilitat de la solució d’hipoclorit al 0.8% generada per electrocloració en relació a la de l’hipoclorit comercial (el ritme de descomposició de l´ hipoclorit creix amb la seva concentració) és un altre factor a tenir en compte en el moment de decidir la tecnologia a utilizar.

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para mejorar su mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies.

ACEPTAR
Aviso de cookies