Legalitzacions APQ

Les instal·lacions de clor, amoníac i, en general, aquelles relacionades amb la majoria dels reactius emprats en el tractament d’aigua, ja sigui potable, piscina, industrial, residual o de mar, estan subjectes pel que fa a l’Emmagatzematge de Productes Químics, al REPQ (Reglament d’Emmagatzematge de Productes Químics). Fins el 25 d’octubre de 2017 seguiran sent d´aplicació els RD 379/2001 i RD105/2010, mentre que a partir d´aquesta data aquests reglaments només continuaran essent aplicables en les inspeccions de les instal·lacions ja notificades. A partir del 25 d’octubre de 2017, totes les instal·lacions noves, així com les modificacions de les existents, es basaran en el RD 656/2017.

Excepte en els casos d’instal·lacions de molt reduïdes dimensions, la majoria de les restants necessiten de la redacció d’un Projecte de Legalització o Memòria Tècnica, que justifiqui la correcta aplicació del REPQ. Aquest Projecte o Memòria ha de ser integrat en l’expedient de legalització presentat a la Delegació d’Indústria de la Comunitat Autònoma corresponent, per registrar l’emmagatzematge.

Basant-se en l’experiència adquirida durant els molts anys dedicats a aquest tipus d’instal·lacions, Apliclor Water Solutions disposa internament d’un Departament específic d’enginyeria destinat a aquests efectes, des del qual s’assisteix als nostres clients, començant en el moment del disseny de la instal·lació, passant per la seva execució i acabant amb la finalització del procés de Legalització davant les autoritats competents en cada cas.

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para mejorar su mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies.

ACEPTAR
Aviso de cookies